Mutaties doorgeven

Deze pagina is bedoeld om aan te geven op welke manier u mutaties in de nummer database kunt aanvragen.

Hoewel de database met uiteste zorgvuldigeheid is samengesteld realiseren we ons dat er fouten of onwenslijkeheden in kunnen zijn geslopen. Denkt u als bedrijf dat er iets met u vermelding dient te geschieden dan horen wij dit graag van u en we zorgen dat de juiste gegevens opgenomen worden.

U staat per abuis niet vermeld. Dit kan zijn omdat u pas recent gevestigd bent in de regio of omdat er nieuwbouw is gepleegd.

U staat nog vermeld terwijl u verhuisd bent, of u staat vermeld onder de verkeerde naam als gevolg van een naamswijziging.

Het kan ook zijn dat u om wat voor reden dan ook liever niet in de database wil zijn opgenomen. Uiteraard respecteren we dat en we zullen uw bedrijf natuurlijk verwijderen.

U treft informatie aan die niet klopt. Bijvoorbeeld de juiste naam van het bedrijf, adres etc.

Een belangrijk aspect zijn de extra toeritten/ingangen van de bedrijven. Het kan zijn dat meerdere nummers zijn toegekend omdat een bedrijf meerdere ingangen heeft. Indien u een of meerdere ingangen niet vermeld wil zien (bijvoorbeeld omdat het achteringangen zijn of dat deze ingangen slechts eenrichting verkeer kennen) geef dat dan even aan.

Vaak staat een achter- of zij ingang op het hoofdadres vermeld terwijl deze extra ingang aan een andere straat is gevestigd. Het zou handig zijn als we dan de adresgegevens van deze ingangen van u zouden mogen ontvangen.

Deze extra ingangen kunnen logistiek van enorm belang zijn. Vaak worden bedrijven via de achterzijde van goederen voorzien. Dus daarom is het juist belangrijk dat deze toeritten een nummer hebben dat u kunt communiceren met de expediteurs.

Wilt u wijzigingen laten aanbrengen?

Achter uw vermelding in de zoekmachine staat een icoontje waarop u kunt klikken om een mutatie formulier te voorschijn te laten komen. Vul de wijzigingen die u wilt aanbrengen in, waarbij enkele velden verplicht moeten worden ingevuld.

Van groot belang is dat u het (hoofd)telefoonnummer van uw bedrijf vermeld. Op dit nummer wordt geverifieerd of de mutatie ook werkelijk van u afkomstig is. Het zou vervelend zijn indien een grapjas of vervelende concurent zonder uw medeweten wijzigingen zou kunnen doorvoeren.

Development: Ermeco Web-id | Grafisch ontwerp: Studio Marq | Copyright Van A Naar Nummer © 2021