Bewegwijzering Bedrijventerreinen Zuid-limburg gestart!

 

 

Sittard-Geleen, 8 juli 2010 – Alle bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland worden de komende tijd voorzien van bewegwijzeringsbordjes met nummers. Op 7 juli  is het eerste bordje geplaatst op het meest noordelijke bedrijventerrein in de regio, Holtum-Noord.

 

Wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen bevestigde samen met voorzitter Albert Salden van de Projectgroep Bewegwijzering dat bordje bij diens bedrijf.

 

Burgemeester Anton Barske van Stein en wethouder Hans Ubachs van Schinnen kregen ieder een bordje van een bedrijfsingang in hun gemeente.

 

 

 

Elke bedrijf of bedrijfsingang op een bedrijventerrein in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht/Heuvelland krijgt een uniek nummer. Deze nummers worden bij de bedrijveningangen op bordjes aangegeven.

  

Op de toegangswegen naar deze bedrijventerreinen, staat het serienummer dat bij dit terrein hoort. Langs de snelwegen verrijzen binnenkort borden met de tekst Zuid-Limburg en daaronder de nummers van de bedrijventerreinen. Via het bedrijfsnummer wordt het verkeer vanaf de autosnelweg, via de provinciale en gemeentelijke wegen geleid naar het bedrijventerreinen en uiteindelijk naar het betreffende bedrijf. Op deze manier worden woonwijken en natuurgebieden zo veel mogelijk ontzien.

 

De bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek krijgen nummers tussen 10.000 en 20.000. In Maastricht/Heuvelland is gekozen voor nummers tussen 20.000 en 30.000. Mocht de regio Parkstad zich alsnog willen aansluiten bij de systematiek ‘Zuid-Limburg’, dan kunnen zij gebruik blijven maken van de huidige nummers 0-10.000.

 

Het project Bewegwijzering Bedrijventerreinen is voortgekomen uit het MKB-stedenprogramma Sittard-Geleen. Al snel hebben de overige regiogemeenten zich hierbij aangesloten.

 

Vanaf vandaag worden bij de verschillende ingangen van de bedrijven op de bedrijventerreinen de nummerbordjes geplaatst. Eind september/begin oktober verschijnen ook de borden langs de snelwegen en de toegangswegen. Begin 2011 zal het systeem volledig operationeel zijn.

 

Zie ook het weekoverzicht 21 juli van streekomroep Sittard-Geleen, Beek.

Development: Ermeco Web-id | Grafisch ontwerp: Studio Marq | Copyright Van A Naar Nummer © 2021